องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

camera_alt ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าข้างทางสาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้านตำบลทับตีเหล็กที่ชำรุด
ลงพื้นที่สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566
ลงพื้นที่ตรวจสอบซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ตำบลทับตีเหล็ก
คณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการการบริการด้านสังคม การสร้างเสริมเครือข่ายผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล และประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ครั้งที่ 1/2566
โครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์
กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าข้างทางสาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้านตำบลทับตีเหล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
ลงพื้นที่สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
ลงพื้นที่ตรวจสอบซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ตำบลทับตีเหล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายอำนาจ หนูมงกุฎ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
นายอำนาจ หนูมงกุฎ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
facebook
อบต.ทับตีเหล็ก

สถิติ sitemap
วันนี้ 883
เดือนนี้2,344
ทั้งหมด74,584


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
28/03/2566
28/03/2566
ขอจัดส่งเอกสารองค์ความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย
ตบ.
28/03/2566
28/03/2566
การตรวจสอบการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.คท.
28/03/2566
28/03/2566
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กสธ.
27/03/2566
28/03/2566
ปัญหาอุปสรรคหลังการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กพส.
28/03/2566
28/03/2566
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กพส.
27/03/2566
28/03/2566
ขอแจ้งข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาของ นายบุญมี สุระโคตร
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ