องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
29 มกราคม 2567
insert_drive_file คู่มือการให้บริการประชาชน grade โดย : admin เปิดอ่าน : 14
29 มกราคม 2567
insert_drive_file คู่มือการให้บริการ สำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก งานติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินถมดิน grade โดย : admin เปิดอ่าน : 17
29 มกราคม 2567
insert_drive_file คู่มือการให้บริการ สำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก งานติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง grade โดย : admin เปิดอ่าน : 13
29 มกราคม 2567
insert_drive_file คู่มือการให้บริการ สำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก งานติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีป้าย grade โดย : admin เปิดอ่าน : 15
27 เมษายน 2566
insert_drive_file คู่มือการให้บริการประชาชน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 28
18 เมษายน 2565
insert_drive_file คู่มือการให้บริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 88
18 เมษายน 2565
insert_drive_file คู่มือการขึ้นทะเบียนผู้พิการ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 78
18 เมษายน 2565
insert_drive_file คู่มือการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 98
18 เมษายน 2565
insert_drive_file คู่มือขออนุญาตถมดิน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 73
18 เมษายน 2565
insert_drive_file คู่มือการขึ้นทะเบียนพาณิชย์ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 83
18 เมษายน 2565
insert_drive_file คู่มือชำระภาษีบำรุงท้องที่ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 72
18 เมษายน 2565
insert_drive_file คู่มือชำระภาษีป้าย poll โดย : admin เปิดอ่าน : 86
18 เมษายน 2565
insert_drive_file คู่มมือชำระภาษีโรงเรือน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 84
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1