องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2567
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไขครั้งที่ 8/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไขครั้งที่ 7/2566
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไขครั้งที่ 6/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไขครั้งที่ 5/2566
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไขครั้งที่ 4/2566
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file แผหนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo รายงานผลการดำเนินการจัดโครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file การจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1