องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการจัดการเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 3
คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตขุดดิน - ถมดิน - ลอกหน้าดิน
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 21 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
คู่มือการปฏิบัติงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 24 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
คู่มือการปฏิบัติงานจดทะเบียนพาณิชย์
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 32 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 59 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
คู่มือปฏิบัติงานการชำระภาษี ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 21 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 22
คู่มือการให้บริการประชาชน
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 27
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 37
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 56
การแบ่งงานและการมอบหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 48