องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
account_box สำนักปลัด
นายสุทธา ทาลี
หัวหน้าสำนักงานปลัด ฯ
นางสาวนันท์ลินี พิทักษ์ชัยณรงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางกัณณ์วิมล ขันตีธนสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวกิ่งแก้ว กรรณเลขา
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวกนกภรณ์ พันธุ์ศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางประภา สุขประเสริฐ
คนงานทั่วไป
นายสมพงษ์ คงเปีย
พนักงานขับรถยนต์
นายทัศกร เชยล้อมขำ
คนงานทั่วไป
นางสาวอรดา อุณรุส
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์