messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
account_box กองช่าง
นายชัยวัสน์ ลภัสบวรสกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-9189015
นายวุฒิพงศ์ คงทอง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 035-969-929 ต่อ 104
นางนิฏฐา มั่นคง
ผู้ช่วยงานธุรการกองช่าง(จ้างเหมา)
โทร : 035-969-929 ต่อ 104
นางสาวตวงรัตน์ ยอดดี
ผู้ช่วยธุรการบันทึกข้อมูลกองช่าง (จ้างเหมา)
โทร : 035-969929 ต่อ 104
นายวาริช สุขวิจิตร์
ผู้ช่วยงานช่าง(จ้างเหมา)
โทร : 035-969-929 ต่อ 104
นายสุวัฒน์ ศรีถนัด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 035-969-929 ต่อ 104
นายณัฐพงษ์ ดนุทัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 035-969-929 ต่อ 104