องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
account_box กองช่าง
นายชัยวัสน์ ลภัสบวรสกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวุฒิพงศ์ คงทอง
นายช่างโยธา
นายธวัชชัย ขำอรุณ
ลูกจ้างทั่วไป
นายสุวัฒน์ ศรีถนัด
ลูกจ้างทั่วไป
นายมารุต ปล้องคำ
ลูกจ้าง
นายณัฐพงษ์ ดนุทัย
ลูกจ้าง
นายนิรันดร์ แก้วมณี
ลูกจ้าง
นายสรวิชญ์ หงษ์ลอยวงษ์
ลูกจ้าง