องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
account_box กองช่าง
นายชัยวัสน์ ลภัสบวรสกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 035-969-929 ต่อ 104
นายวุฒิพงศ์ คงทอง
นายช่างโยธา
โทร : 035-969-929 ต่อ 104
นายธวัชชัย ขำอรุณ
ลูกจ้างทั่วไป
โทร : 035-969-929 ต่อ 104
นายณัฐพงษ์ ดนุทัย
ลูกจ้างทั่วไป
โทร : 035-969-929 ต่อ 104
นางนิฏฐา มั่นคง
ผู้ช่วยงานธุรการกองช่าง
โทร : 035-969-929 ต่อ 104
นายวาริช สุขวิจิตร์
ผู้ช่วยงานช่าง
โทร : 035-969-929 ต่อ 104
นายปราโมทย์ จำปาเงิน
ลูกจ้างทั่วไป
โทร : 035-969-929 ต่อ 104