องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
กิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 5/2565 ณ วัดประสพสุข หมู่ที่ 2 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ร่วมกับ นายจิตรติ รามเนต ปลัดอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ประชาชนตำบลทับตีเหล็ก คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าประจำ และพนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล โรงเรียนวัดแก้ว
ผู้โพส : admin