ชื่อเรื่อง : การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโครงการตาม BCG (U2T for BCG) พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
รายละเอียด : วันพุธ ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการอำนวยการถอดบทเรียน U2T กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำทีมโดย ผศ.ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (รองประธานกรรมการ) พร้อมคณะทำงานโครงการฯ เข้าเยี่ยมชมผลงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีนายอำนาจ หนูมงกุฎ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก พร้อมคณะบริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ประธานกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุ และผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ ตำบลทับตีเหล็ก ภาคประชาชน และภาคบัณฑิตจบใหม่ ได้ให้การต้อนรับพาเยี่ยมชมการผลิตถ่านอัดแท่ง และผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ ลายดอกพิกุล อัตลักษณ์สินค้าชุมชน กลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทับตีเหล็ก
ชื่อไฟล์ : vUdYg4HWed40414.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 8INiLxeWed40434.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : o1Ntu2zWed40440.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : FEyWeijWed40448.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Q1svcaBWed40454.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : zfjxhOaWed40505.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : cUzNkpbWed40514.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : NLaSU1TWed40524.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : EsTyR24Wed40545.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 6ASR1KMWed40551.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : EHdO18HWed40557.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : e4IlKQUWed40608.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : w8znWA8Wed40614.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้