ชื่อเรื่อง : ลงพื้นที่มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ตำบลทับตีเหล็ก ตามโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
รายละเอียด : วันพฤหัสบดี ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นำโดยท่าน ส.ส. สรชัด สุจิตต์ นายจิตรติ รามเนต ปลัดอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ว่าที่ ร.ต. นพดล บุตรขันธ์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุพรรณบุรี และนางเพชรลดา ธนุญศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ลงพิ้นที่หมู่ที่ ๓ ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายอำนาจ หนูมงกุฏ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก พนักงานส่วนตำบล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล ให้การต้อนรับ ท่าน ส.ส. สรชัด สุจิตต์ พร้อมคณะได้ลงพื้นที่มอบบ้านที่ปรับปรุงซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้ยากไร้หมู่ที่ ๓ ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
ชื่อไฟล์ : zulwdRVThu31248.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : uuE5VbsThu31252.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : dSDJcHOThu31258.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 5oHajuPThu31304.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : agxjneNThu31310.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : fkLOggMThu31314.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 7u610YgThu31319.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้