ชื่อเรื่อง : กิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 1/2566 สำนักงานสีเขียว Green Office
รายละเอียด : วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 1/2566 สำนักงานสีเขียว Green Office ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ที่ 4 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตลอดจนลดการใช้พลังงาน ลดค่าใช้จ่าย สร้างการมี ส่วนร่วม สุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อสร้างสำนักงานสีเขียว Green Office โดยได้รับเกียรติจาก นายสรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด นายอรรพล สุวรรณศร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวสุพรรณี สระปทุมมาศ ปลัดอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชนตำบลทับตีเหล็ก ส.อบต.ทับตีเหล็ก กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลทับตีเหล็ก และหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ตำบลทับตีเหล็กและนอกเขตพื้นที่ตำบลทับตีเหล็ก อันได้แก่ โรงเรียนวัดแก้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับตีเหล็กพร้อมด้วย อสม.ตำบลทับตีเหล็ก สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม
ชื่อไฟล์ : 1ld6ZKEThu73822.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ILxEFTrThu73849.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : UPMk7GbThu73858.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 8r0pgHDThu73946.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : vK5thquThu73957.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : sRoTgv0Thu74011.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้