ชื่อเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2566

ชื่อไฟล์ : 2KUZIeJMon24420.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้