ชื่อเรื่อง : วันเด็กแห่งชาติ รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี
รายละเอียด : 14 มกราคม 2566 วันเด็กแห่งชาติ รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก โดยนายอำนาจ หนูมงกุฎ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยกำนัน -ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลทับตีเหล็ก พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ได้ดำเนินการจัดงานวันเด็ก ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนของขวัญของรางวัลและซุ้มอาหารต่างๆจากส่วนงานราชการ ประชาชน และทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอกตำบลทับตีเหล็ก ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มองเห็นและให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนมา ณ ที่นี้
ชื่อไฟล์ : X8Pw1wBMon72358.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : TjqORAdMon72404.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : BM5cORKMon72410.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : kHt1rLrMon72414.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : roPCG83Mon72420.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : O3u8VH4Mon72424.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : yTh6hB5Mon72428.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : wSAwfbgMon72434.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : i0bAwwuMon72440.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : v3au4vcMon72444.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : jIfzcmAMon72449.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้