ชื่อเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566

ชื่อไฟล์ : hK8rMsQMon24222.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้