ชื่อเรื่อง : รับสมัครผู้ขอรับเงินช่วยเหลือการศึกษาของนักเรียน ตำบลทับตีเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด : รับสมัครผู้ขอรับเงินช่วยเหลือการศึกษาของนักเรียน ตำบลทับตีเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผู้ที่สนใจสมัครขอรับเงินช่วยเหลือการศึกษาของนักเรียน สามารถมาสมัครได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ตั้งแต่วันที่ 12 - 26 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาทำการของราชการ
ชื่อไฟล์ : EBGHUbTTue32812.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : mIYLsVGTue32815.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ZBiIB6uTue32819.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : F9cGc7oTue32822.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้