ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาติดตั้งระบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๐ จุด โดยทำการติดตั้งเสาโครงเหล็ก พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง