ชื่อเรื่อง : ซื้อผ้าอ้อมเทปแห้งสบาย ขนาดไซส์ M จำนวน 30 ชิ้น และขนาดไซส์ L จำนวน 30 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง