องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2561 - 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2561 - 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2561 - 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file แผนป้องกันการทุจริตระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม ปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file โครงการมาตรการการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่่นโดยภาคประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file การแจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file การดำเนินการขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1