messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อ O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก พ.ศ. 2566 – 2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก พ.ศ. 2566 - 2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ปี พ.ศ. 2566 - 2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2561 - 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2561 - 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2561 - 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
แผนป้องกันการทุจริตระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม ปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
โครงการมาตรการการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่่นโดยภาคประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
การแจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
การดำเนินการขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1