องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
account_box ฝ่ายสภา
นายจำรัส ธรรมโชติ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
โทร : 086-015-3051
นางอำพร ขำอรุณ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหกล็ก
โทร : 081-944-0412
นายเอกรัฐ เผือกมอญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก หมู่ที่ 1
โทร : 093-009-4809
นางจศิตา สังข์ชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก หมู่ที่ 2
โทร : 099-054-9379
นางอำพร ขำอรุณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก หมู่ที่ 3
โทร : 081-944-0412
นายโกสน เรือนไทย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก หมู่ที่ 3
โทร : 089-212-9535
นายจำรัส ธรรมโชติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก หมู่ที่ 4
โทร : 086-015-3051
นายมนตรี พันธุ์แตง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก หมู่ที่ 5
โทร : 087-166-7212