องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
การติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ : 035-969-929 โทรศัพท์มือถือ : 085-197-7312 โทรสาร : 035-969-929 เว็บไซต์ : https://www.thaptilek.go.th/ E-mail : thaptilek.sp38@gmail.com
แผนที่หน่วยงาน
facebook : อบต.ทับตีเหล็ก