องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
photo กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทับตีเหล็ก
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
photo สำรวจถังดักไขมันของบ้านเรือน สถานประกอบการหอพัก และแนะนำกระบวนการบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือนด้วยถังดักไขมัน หมู่ที่ 1 ตำบลทับตีเหล็ก
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
photo โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทับตีเหล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo สำรวจเตรียมความพร้อมภาษีป้าย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
find_in_page นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) /ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการเพิ่มเติมแผนพัฒาท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
photo กิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 1/2566 สำนักงานสีเขียว Green Office
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo วันเด็กแห่งชาติ รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 1/2566
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
photo ประชาสัมพันธ์วันเด็กแห่งชาติ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
photo ฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการการบริการด้านสังคม ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo ขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ในสุนัขและแมว) ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo ประชาคมผู้ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
photo โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
find_in_page "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo พิธีปิดโครงการสืบสานนาฏศิลป์ไทยพื้นบ้าน และโครงการสืบสานอนุรักษ์การตีกลองยาวตำบลทับตีเหล็ก
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo โครงการสืบสานนาฏศิลป์ไทยพื้นบ้าน และโครงการสืบสานอนุรักษ์การตีกลองยาวตำบลทับตีเหล็ก
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
1 - 20 (ทั้งหมด 196 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10