องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เป็นรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ ชนิดเปิดข้างเทท้าย เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายกสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 จากสะพานปูนท่าข้าม ถึง บ้านนายณพล ม่วงรื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2564 ถึง เดือน กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2564 ถึง เดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ประกาศริบประกันสัญญาโครงการก่อสร้างประตูน้ำ หมู่ 1 บริเวณปากคลองเตาอิฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 จากสะพานปูนท่าข้ามถึงบ้านนายพล ม่วงรื่น 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 จากสะพานปูนท่าข้าม ถึง บ้านนายณพล ม่วงรื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
find_in_page ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 จากสะพานปูนท่าข้ามถึงบ้านนายพล ม่วงรื่น 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรอืผู้ไดร้บัการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการก่อสร้างต่างๆ จำนวน 7 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชนเบ็ดเสร็จ (One stop service) อบต.ทับตีเหล็ก หมู่ที่ 3 อบต.ทับตีเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศ one stop service ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศเเผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร one stop service ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประกาศราคากลาง one stop service ครั้งที่ 2 (ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชนเบ็ดเสร็จ (one stop service) อบต.ทับตีเหล็ก หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล.ม 2 ม 4 และ ม 5 จำนวน 2 สายทาง จำนวน 4 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
1 - 20 (ทั้งหมด 58 รายการ) 1 2 3