messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ ม.3 และ ม.4 จำนวน 4 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้องโครงการฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลทับตีเหล็ก จำนวน 4 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2566 ถึง เดือน ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2566 ถึง เดือน กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่าย (CCTV Networt Systerm ตำบลทับตีเหล็ก จำนวน 15 ชุด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 35 ตัว poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลทับตีเหล็ก จำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่าย (CCTV Networt System) ตำบลทับตีเหล็ก จำนวน 15 จุด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 35 ตัว พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หลังจากได้รับฟังคำวิจารณ์ครั้งที่ 2 แล้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสะพานปูนดอนบ้าน ถึง สะพานปูนบ้านท่าข้าม หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่าย (CCTV Networt System) ตำบลทับตีเหล็ก จำนวน 15 จุด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 35 ตัว พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หลังจากได้รับฟังคำวิจารณ์แล้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2566 ถึง เดือน มิถุนายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่าย (CCTV Networt System) ตำบลทับตีเหล็ก จำนวน 15 จุด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 35 ตัว พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
ประกาศราคากลางจ้างออกแบบ เขียนแบบ รับรองแบบ ของอาคารโดมพร้อมห้องสำนักงานชั้นลอย และค่าจ้างรับรองแบบขนาดโรงจอดรถที่ต้องเคลื่อนย้ายไปติดตั้งใหม่ (ระยะการเคลื่อนย้ายอยู่ในบริเวณที่ทำการ อบต.) จำนวน 2 โรง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2566 ถึง เดือน มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2565 ถึง เดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เป็นรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ ชนิดเปิดข้างเทท้าย เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายกสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
1 - 20 (ทั้งหมด 77 รายการ) 1 2 3 4