องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2565 ถึง เดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease (COVID-19)
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เป็นรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ ชนิดเปิดข้างเทท้าย เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายกสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 จากสะพานปูนท่าข้าม ถึง บ้านนายณพล ม่วงรื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2564 ถึง เดือน กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2564 ถึง เดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file ประกาศริบประกันสัญญาโครงการก่อสร้างประตูน้ำ หมู่ 1 บริเวณปากคลองเตาอิฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 จากสะพานปูนท่าข้ามถึงบ้านนายพล ม่วงรื่น 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 จากสะพานปูนท่าข้าม ถึง บ้านนายณพล ม่วงรื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
find_in_page ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 จากสะพานปูนท่าข้ามถึงบ้านนายพล ม่วงรื่น 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรอืผู้ไดร้บัการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการก่อสร้างต่างๆ จำนวน 7 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
1 - 20 (ทั้งหมด 63 รายการ) 1 2 3 4