messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
account_box กองสาธารณสุข
นางสาวศรีอรุณ ดอกกุหลาบ
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 089-5286432
นางสาวเบญญาภา ภักดีวงษ์
ผู้ช่วยงานสาธารณสุข(จ้างเหมา)
โทร : 035-969-929 ต่อ 102
นายธวัชชัย ขำอรุณ
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 035-969-929 ต่อ 104
นายปราโมทย์ จำปาเงิน
ผู้ช่วยงานจัดเก็บขยะ(จ้างเหมา)
โทร : 035-969-929 ต่อ 104
นายเอกชัย แก้ววิชิต
ผู้ช่วยงานจัดเก็บขยะ(จ้างเหมา)
โทร : 035-969-929 ต่อ 104