องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
account_box กองสาธารณสุข
นางสาวศรีอรุณ ดอกกุหลาบ
หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร : 035-969-929 ต่อ 110
นางสาวเบญญาภา ภักดีวงษ์
ผู้ช่วยงานสาธารณสุข(จ้างเหมา)
โทร : 035-969-929 ต่อ 102