องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางสาวนันท์นภัส น้อยสุริวงษ์
นผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 098-1796456
นางสาวจุฑาวรีย์ วาสเตชวงศ์
ผู้ช่วยงานพัฒนาชุมชน(จ้างเหมา)
โทร : 035-969-929 ต่อ 0