องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
account_box กองสวัสดิการ
นางสาวนวลจันทร์ กอดิษฐ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 035-969-929 ต่อ 106
นางสาวจุฑาวรีย์ วาสเตชวงศ์
ผู้ช่วยงานพัฒนาชุมชน
โทร : 035-969-929 ต่อ 0