messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
account_box คณะผู้บริหาร
นายอำนาจ หนูมงกุฎ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
โทร : 086-160-5918
นายปิยะ เจนสมุทร
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทับตีเหล็ก
โทร : 080-208-9282
นายโอกาส มั่นคง
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทับตีเหล็ก
โทร : 086-604-5840
นายพายัพ ขำบุญกลิ่น
เลขานุการนายกฯ
โทร : 089-489-1252