องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ปะกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แผนจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ก่อสร้างร่องน้ำตัวยู ฝั่งท่อระบายน้ำ จำนวน 5 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ขออนุมัติปะกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แผนจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศแผนจัดจ้างโครงการ one stop service ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แผนจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1