องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทับตีเหล็ก [1 กุมภาพันธ์ 2566]
สำรวจถังดักไขมันของบ้านเรือน สถานประกอบการหอพัก และแนะนำกระบวนการบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือนด้วยถังดักไขมัน หมู่ที่ 1 ตำบลทับตีเหล็ก [26 มกราคม 2566]
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทับตีเหล็ก [26 มกราคม 2566]
สำรวจเตรียมความพร้อมภาษีป้าย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [25 มกราคม 2566]
"สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [24 มกราคม 2566]
กิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 1/2566 สำนักงานสีเขียว Green Office ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ที่ 4 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี [20 มกราคม 2566]
วันเด็กแห่งชาติ รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี [16 มกราคม 2566]
ฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการการบริการด้านสังคม ครั้งที่ 2 [12 มกราคม 2566]
ขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ในสุนัขและแมว) ประจำปีงบประมาณ 2566 [11 มกราคม 2566]
ประชาคมผู้ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย ปี 2565 [9 มกราคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 1 - 10 (ทั้งหมด 75 รายการ)