องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
account_box กองการศึกษา
นางสาวนันณภัชสรณ์ ธารารัตนสุวรรณ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวนันณภัชสรณ์ ธารารัตนสุวรรณ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวรุ่งนภา ฤทธี
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวธนภร ศรีจันทร์ดี
ครู
นางสาวเขมจิรา ปานสุวรรณ
ผู้ดูแลเด้ก