องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
account_box กองการศึกษา
นางสาวนันณภัชสรณ์ ธารารัตนสุวรรณ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 035-969-929 ต่อ 105
นางสาวนันณภัชสรณ์ ธารารัตนสุวรรณ
นักวิชาการศึกษา
โทร : 035-969-929 ต่อ 105
นางสาวรุ่งนภา ฤทธี
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 035-969-929 ต่อ 105
นางสาวธนภร ศรีจันทร์ดี
ครู
โทร : 087-1683-408
นางสาวเขมจิรา ปานสุวรรณ
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 089-9663-124