องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างเหมาบริการย้ายโรงจอดรถ จำนวน 2 หลัง พร้อมติดตั้งของสำนักงาน อบต.ทับตีเหล็ก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาบริการย้ายโรงจอดรถ จำนวน 2 หลัง พร้อมติดตั้งของสำนักงาน อบต.ทับตีเหล็ก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อป้อมยามสำเร็จรูป จำนวน ๑ หลัง (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อผ้าอ้อมเทปแห้งสบาย ขนาดไซส์ L บรรจุจำนวน 10 ชิ้น/ห่อ จำนวน 192 ห่อ ขนาดไซส์ M บรรจุจำนวน 10 ชิ้น/ห่อ จำนวน 228 ห่อ และแผ่นรองซับ จำนวน 13,080 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลทับตีเหล็ก จำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ประหยัดไฟเบอร์ฺ ๕ ขนาด 13000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ จำนวน 10 หลัง เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างเหมาทำอาหารมื้่อกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จำนวน 300 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อของขวัญของรางวัล และอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้ารั้วหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลทับตีเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมุู่ที่ 5 จำนวน 9 สายทาง ตำบลทับตีเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาขยายถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากปากซอย 6 บ้านท่าดินเหนียว ถึง บ้านนางอ้อมจิตร กัณฑียะแก้ว หมู่ทีี่ 3 ตำบลทับตีเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายหนองจิก หมู่ที่ 3 ตำบลทับตีเหล็ก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสำรวม เนตรสว่าง ถึง บ้านนางสมาน อุทัศน์ หมู่ที่ 3 ตำบลทับตีเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวง 3318 (ข้างวัดประสพสุข) ถึง บ้านนายปรีชา รัตนบูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์เก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๕-๘๐๙๖ สพ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ Samsung MLT-D๒๐๔L จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ และ หมู่ที่ ๔ ตำบลทับตีเหล็ก จำนวน ๔ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่าย (CCTV Networt System) ตำบลทับตีเหล็ก จำนวน 15 จุด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 35 ตัว พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างหมาซ่อมแซมฝาร่องระบายน้ำตัวยู หมู่ที่ 4 ซอย 1/4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างซิงค์ล้างจานพร้อมโครงหลังคา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลทับตีเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น 2 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 9 คิว จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง ลำโพงขนาดไม่ต่ำกว่า 12 นิ้ว กำลังขับไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ พร้อมไมค์ลอย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสะพานปูนดอนบ้าน ถึง สะพานปูนบ้านท่าข้าม หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อวัสดุจราจร กระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 15 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อแอสฟัลท์ติก (Hot Mix) จำนวน 7.06 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของพนักงาน พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตำบลทับตีเหล็ก ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (แบบโซล่าเซลล์) บริเวณคันคลอง 2 แอล ทั้งสองฝั่ง หมู่ที่ 3 จำนวน 30 จุด ติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ รุ่น 350 W พร้อมเสาและฐานรากสำเร็จรูป จำนวน 30 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างเหมาติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย หมู่ที่ 2 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 9 จุด (สูงจากระดับพื้น 3.55 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ซื้อชุดสำหรับนักกีฬา จำนวน ๕๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายกลางทุ่ง หมู่ที่ ๑ เชื่อม หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕ ตำบลทับตีเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงศาลารวมใจ หมู่ที่ ๔ ตำบลทับตีเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดาน อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลทับตีเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างฝังท่อสูบน้ำ หมู่ที่ ๑ บริเวณประตูกั้นร้ำหน้าบ้านนายเอกชัย บรรจงขจรบุญ ตำบลทับตีเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างเหมาขุดลอกวัชพืช หมู่ที่ 4 จำนวน 2 สายทาง รวมระยะทาง 1,800 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างเหมาติดตั้งระบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๐ จุด โดยทำการติดตั้งเสาโครงเหล็ก พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างเหมาติดตั้งระบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๐ จุด โดยทำการติดตั้งเสาโครงเหล็ก พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างเหมาติดตั้งระบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๐ จุด โดยทำการติดตั้งเสาโครงเหล็ก พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง เพื่อรับ - ส่ง เด็กนักเรียนตามโครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กนักเรียน ประจำปี 2566 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างจ้างเหมารถแบ็คโฮว์ ขนาด PC120 จำนวน 1 คัน จำนวน 9 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 400 โด๊ส และเข็มฉีดยาเบอร์ 23 บรรจุ 100 ชิ้น/กล่อง จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
1 - 50 (ทั้งหมด 117 รายการ) 1 2 3